teplice

Teplice – Europas dagligstue

Teplice v Cechach var en dagligstue for hele Europa, da kurophold havde sin storhedstid i det 19.årh. Teplice ligger nordvestligt i Tjekkiet, der bor 51.000 mennesker på 2.378ha. Her kom blandt andet tsar Peter den Store, kejserne Wilhelm og Franz … Read MoreRead More

Fløjlsrevolutionen. Teplice

Om november 1989 af Vitezslav Vesely. Nedenstående er en del af de svar Hr. Vesely gav på Pavels spørgsmål om hvad han husker fra 1989, særligt i Teplice. Hr. Vesely bor i Teplice i dag, vi takker ham. Teksten på … Read More